Statybinių medžiagų skirstymas pagal reakcijos į ugnį klasę

Ryšis tarp degumo laipsnio reikalavimų ir reakcijos į ugnį klasės pagal ČSN 33 2312 redakciją 2
Degumo laipsnisReakcijos į ugnį klasės
AA1
A2
BB
C1C
C2D
C3E
F

Skirtumas tarp degumo laipsnio reikalavimų ir reakcijos į ugnį klasės

Pagrindinis skirtumas tarp degumo laipsnio reikalavimų ir reakcijos į ugnį klasės yra tai, kad degumo laipsnis vertina atskiras individualias medžiagas, o reakcijos į ugnį klasė vertina visą statybos produktą galutinėje versijoje - pvz. daugiasluoksnės sienos, izoliacijos sistemos ir t.t.


Statybinių gaminių klasifikacija pagal jų reagavimą į ugnį

Statybiniai gaminiai pagal reagavimą į ugnį klasifikuojami vadovaujantis šia informacija:

 

E klasė

Gaminys, kuris klasifikuojamas kaip E klasės, pagal ČSN EN ISO 11925-2 tikrinimas 15 s jį veikiant liepsna.

 

D, C, B klasės

Gaminys, kuris klasifikuojamas kaip D, C arba B klasės, pagal ČSN EN ISO 11925-2 tikrinimas 30 s jį veikiant liepsna. Gaminys, atitinkantis reikalavimus, nustatytus remiantis pagal ČSN EN ISO 11925-2 atlikto bandymo rezultatais, toliau tikrinamas pagal ČSN EN 13823 arba pagal ČSN EN ISO 9239-1 (ši norma taikoma grindų dangai).

 

A1, A2 klasės
Vienarūšiai gaminiai

Gaminys, kuris klasifikuojamas kaip A1 klasės, tikrinamas pagal ČSN EN ISO 1182 ir pagal ČSN EN ISO 1716. Gaminys, kuris klasifikuojamas kaip A2 klasės, tikrinamas pagal ČSN EN ISO 1182 arba pagal ČSN EN ISO 1716.

 

Nevienarūšiai gaminiai

Kiekvienas nevienarūšio gaminio pagrindinis komponentas, kuris klasifikuojamas kaip A1 klasės, atskirai tikrinamas pagal ČSN EN ISO 1182 ir pagal ČSN EN ISO 1716. Be to, kiekvienas gaminys, kurio sudėtyje yra išorinis nepagrindinis komponentas, ir kuris atitinka PCS kriterijų, tikrinamas pagal ČSN EN 13823 arba pagal ČSN EN ISO 9239-1 (ši norma taikoma grindų dangai).
Kiekvienas nevienarūšio gaminio pagrindinis komponentas, kuris klasifikuojamas kaip A1 klasės, atskirai tikrinamas pagal ČSN EN ISO 1182 arba pagal ČSN EN ISO 1716. Nevienarūšio gaminio nepagrindiniai komponentai tikrinami atskirai ir tik pagal ČSN EN ISO 1716.

 

Kita sąlyga, taikoma A2 klasei

Visi gaminiai, kurie turi būti klasifikuojami kaip A2 klasės, turi būti tikrinami ir pagal ČSN EN 13823; grindų dangos tikrinamos pagal ČSN EN ISO 9239-1.

Iki 2007 m. gruodžio 31 d. atskiros statybinės medžiagos buvo vertinamos ir klasifikuojamos pagal ČSN 73 0862 „Statybinių medžiagų degumo laipsnio nustatymas“. Ši norma baigė galioti 2003 m. gruodžio 31 d., bet siekiant medžiagų vertinimo pagal projektines normas tęstinumo, iki 2007 m. gruodžio 31 d. galiojo pagal šią normą atliktų bandymų rezultatai bei vertinimo norma ČSN 73 0823. Pagal šią normą statybinės medžiagos buvo priskiriamos anksčiau nurodytiems laipsniams. Nuo 2003 m. liepos 1 d. Čekijos respublikos teritorijoje galioja naujas degumo klasifikavimo principas, žymimas kaip „Reagavimas į ugnį“, apibendrintas kaip klasifikacinė norma ČSN EN 13501-1.
Norma ČSN 33 2312:85 „Elektrotechninės direktyvos. Elektriniai įrenginiai degiose medžiagose ir ant jų“ sudarė galimybę pereinamojoje lentelėje naudoti abu žymėjimus, susijusius su statybinių medžiagų degumu. 2007 m. spalio 1 d., remiantis norma ČSN EN 60 670-1, buvo panaikintas šios normos galiojimas dėžutėms. T. y., normos
ČSN 33 2312:85 galiojimas elektros instaliacijos dėžutėms baigėsi, tačiau liko toliau galioti elektros instaliacijos loveliams, kanalams ir vamzdžiams. Normos ČSN 37 0100 „Elektros instaliacijos dėžutės“ galiojimas baigėsi 2007 m. spalio 1 d. Ją pakeitė norma ČSN EN 60 670-1 „Namų ir panašios stacionarios elektros instaliacijos elektrinių prietaisų dėžutės ir pilni uždengimai“.